Headerfoto_4.jpg

Hvad er CO2 -lagring

En del af løsningen på verdens klimaudfordringer findes dybt nede i undergrunden. Her kan CO2 fra de store udledere lagres i de samme reservoirer af sandsten, hvorfra man tidligere har hentet olie og gas. Den danske undergrund er med sine mange reservoirer i Nordsøen velegnet til at lagre CO2. 

Lagring af CO2 er en veltestet og velkendt teknologi, der har været anvendt flere steder i verden i mere end 40 år. Project Greensand arbejder for, at være en del af en CCS værdikæde til geologisk lagring af CO2 i Danmark.

 

De forskellige trin i CO2-lagring er:

 

 1. CO2 fanges:
  CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved store udledere som industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg, hvor CO2’en skilles fra røgen.
   

 2. CO2 gøres flydende:
  Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling. 
   

 3. CO2 transporteres:
  Den flydende CO2 transporteres via skib til lagring områderne ved Siri i Nordsøen. I pilotfasen sker det i tankcontainere fra Belgien – mens det bliver på specialbyggede skibe, når Project Greensand er fuldt modnet. 
   

 4. CO2 lagres i undergrunden:
  Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret ca. 1800 meter nede i undergrunden via CO2 brønde. 
   

 5. CO2-lageret monitoreres:
  Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen.

Ofte stillede spørgsmål

billedeBundV3.jpg