top of page
newHeaderV2_edited.jpg

Hvad er
Project
Greensand?

Project Greensand arbejder for, at Danmark kan bruge lagring af CO2 som en del af løsningen på klimaudfordringerne. 


Konsortiet består af 23 danske og internationale partnere, der bidrager med ekspertise fra transport, lagring og monitorering af CO2 i undergrunden. Konsortiets medlemmer tæller alt fra danske og internationale virksomheder, forskningsinstitutter, universiteter og start-ups. 

Projektet

Vi er i fuld gang med en grøn omstilling af Danmark. Der bliver installeret solcelleanlæg, opført havvindmølleparker, og vi skifter benzin og dieselbilen ud med elbiler. Det er alt sammen skridt i den rigtige retning – men det er ikke nok. Hvis vi skal løse klimaudfordringerne og nå målsætningerne i Parisaftalen, skal vi også fange CO2 fra udlederne og lagre det. 

 

FNs klimapanel peger på fangst og lagring af CO2 som et effektivt værktøj til hurtigt at reducere vores CO2-udledning, og i Danmark har vi besluttet, at lagring af CO2 skal være en central del i vejen mod at nå vores klimamål. Project Greensand er det mest modnede projekt til lagring af CO2 i Danmark med mulighed for at lagre op mod 1,5 millioner tons CO2 om året i 2025/2026 og op mod 8 millioner tons CO2 om året i 2030. Det svarer til udledningen fra ca. 725.000 danskere om året - eller mere end 13% af Danmarks årlige CO2-udledning.

 

Project Greensand er støttet af den danske stat gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP.

Projektet_web.jpg
Målet_2.png

Målet

Målet for Project Greensand er at være med til at etablere en værdikæde for transport og geologisk CO2-lagring offshore i Danmark i 2025/2026. Projektet er lige nu i pilotfasen, som kaldes fase 2. Her udvikles og demonstreres projektet. Den første CO2, der skal lagres i Nordsøen bliver sejlet fra Antwerpen i Belgien til Nini-platformen i Nordsøen. Her sendes den ned i undergrunden via den eksisterende offshore platform og en dedikeret brønd til formålet. CO2’ens endemål er i et sandstensreservoir 1800 meter under havbunden, hvor den permanent bliver lagret.

Der er blevet indsamlet geologiske- og produktionsdata på Nini-feltet i mere end 20 år. Det betyder, at konsortiets ledende partnere INEOS og Wintershall Dea kender undergrundens strukturer særdeles godt. Alle disse data er vigtig viden, når CO2en skal sendes ned i undergrunden – og efterfølgende monitoreres omhyggeligt for at sikre effektiv og sikker lagring. 

2021-2023

tidslinje_2021_2023.jpg

Pilotprojekt – Nini West

CO2’en til pilotprojektet kommer fra fabrikken Ineos Oxide i Belgien, hvor der i forvejen fanges CO2. Den gøres flydende og sejles i særlige containere til Nini West-platformen i Nordsøen. Her sendes CO2’en ned gennem en eksisterende brønd dedikeret til injektion af CO2. 1.800 meter under havbunden når CO2’en frem til et reservoir af sandsten, hvor den lagres permanent.

Tidslinje

2022-2025/2026

Tidslinje_2022_2025.jpg

Fuldskala – Nini West + Main – lagringskapacitet op til 1,5 millioner tons CO2/år

Lagringsområdet udvides til feltet Nini Main. Her fragtes CO2’en på særlige skibe, der kan transportere mere CO2 end containerne i pilotprojektet. CO2’en overføres via et pumpesystem til Nini platformen og pumpes derefter ind i sandstensreservoirerne gennem nyetablerede CO2 injektionsbrønde. 

2025/2026-2030

Tidslinje_2025_2030.png

Siri Fairway Expansion Project – lagringskapacitet op til 8 millioner tons CO2/år

I denne fase udvides lagringsområderne til at omfatte den såkaldte ”Siri Fairway”. Det omfatter de resterende felter i Siri området, så lagringskapaciteten potentielt når op til 8 millioner tons CO2 om året.

Konsortiet bag
Project Greensand

Konsortiet bag Project Greensand består af 23 forskellige danske og internationale partnere, der alle arbejder for at levere et markant bidrag til den grønne omstilling i Danmark. Konsortiets medlemmer bidrager med ekspertviden på alle dele af processen, når CO2 skal lagres i undergrunden.

V2DeskLogo2023.png

Hele processen for CO2-lagring er repræsenteret i konsortiet. Det betyder, at nogle konsortiemedlemmer foretager indledende undersøgelser eller transporterer CO2 mens andre gennem mange år har opbygget dybdegående viden i lagring af CO2 eller i at monitorere og måle processen.

Logo_Byline_Blå.png
bottom of page